Minderjarige vader en moeder

Minderjarigen staan onder gezag van hun ouders of voogd. Maar hoe is het geregeld als de ouders van een kind zelf nog minderjarig zijn? Een moeder verkrijgt van rechtswege het gezag over een kind. Dat geldt echter niet voor een minderjarige moeder, omdat deze in beginsel onbevoegd is om het gezag uit te oefenen. Een…