Het is al 2019! Vergeet u niet te indexeren?

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…

Praktische tips bij het verbreken van een relatie

Als je uit elkaar gaat, maak je afspraken (of als dat niet lukt, geeft de rechtbank een beslissing over) de gevolgen van de echtscheiding. Die gevolgen van de echtscheiding betreffen met name hetgeen er ten aanzien van kinderen en de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen geregeld dient te worden. Juridisch lijkt daarmee dan alles geregeld.…

Minderjarige vader en moeder

Minderjarigen staan onder gezag van hun ouders of voogd. Maar hoe is het geregeld als de ouders van een kind zelf nog minderjarig zijn? Een moeder verkrijgt van rechtswege het gezag over een kind. Dat geldt echter niet voor een minderjarige moeder, omdat deze in beginsel onbevoegd is om het gezag uit te oefenen. Een…

Shoppen…. een (eerste) levensbehoefte….?

Vaak krijgen wij – soms al in een eerste gesprek – de vraag hoe hoog de alimentatie in geval van scheiding zal zijn. Deze vraag valt echter niet simpelweg te beantwoorden. Om de hoogte van alimentatie te kunnen bepalen dienen verschillende berekeningen te worden opgesteld, die toegespitst zijn op de financiële situatie van partijen. En…

De bijzondere curator

Het komt steeds vaker voor dat in familierechtzaken een bijzondere curator wordt benoemd. Wat is zo’n bijzondere curator en wat doet hij of zij precies? In afstammingszaken wordt door de rechtbank altijd een bijzondere curator benoemd. Maar ook in andere zaken kan, als er een belangenconflict is over de verzorging, opvoeding of het vermogen van…

Het is genoeg. Wij gaan scheiden!

De piek van het aantal aangevraagde echtscheidingen ligt direct na de zomervakantie. En dat is niet voor niets. In de meeste gevallen ging het in de maanden daaraan voorafgaand ook al niet lekker, maar toen kon er nog gevlucht worden in werk en andere bezigheden. Als je dan ineens 24 uur per dag bij elkaar…

Voogdij bij overlijden ouders

Heeft u er wel eens aan gedacht wie er voor u kinderen zou moeten zorgen als u zou komen te overlijden? Geen fijn onderwerp, maar wel van belang om bij stil te staan op een moment dat het nog kan. Als beide ouders het gezag over een kind hebben en één van de ouders overlijdt,…

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het kan u niet zijn ontgaan, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat op het punt in werking te treden. Graag wijzen wij u in dat kader op onze privacyverklaring die u onderstaand aantreft. VERKLARING KROONEN & VERDULT ADVOCATEN B.V. INGEVOLGE DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Kroonen & Verdult Advocaten B.V. (Kroonen & Verdult Advocaten) is verantwoordelijk…

Afstand van de gemeenschap

In het artikel “Schulden en scheiden, wat nu?” schreven wij al over de aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht van schulden in een echtscheidingssituatie. In dit artikel werd o.a. stil gestaan bij het feit dat een echtgenoot (geen contractspartij) na ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap volledig aansprakelijk wordt voor schulden waarvoor deze tijdens het huwelijk niet aansprakelijk was…

Schulden en scheiden; wat nu?

Als echtgenoten voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen, zijn zij in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. In dat geval zijn alle bezittingen én schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk, ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen of aangegaan. De huwelijksgoederengemeenschap dient in geval van echtscheiding strikt bij helfte te…