Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

De verhoging geldt zowel voor alimentaties die door de rechter zijn bepaald, als voor alimentaties die door partijen onderling zijn afgesproken.

Het indexcijfer van alimentatie voor 2019 is 2,0 %.

U kunt zelf de hoogte van het geïndexeerde bedrag berekenen. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), www.lbio.nl, treft u daarvoor een handige rekenhulp aan.

 

 

About the author