Als je uit elkaar gaat, maak je afspraken (of als dat niet lukt, geeft de rechtbank een beslissing over) de gevolgen van de echtscheiding. Die gevolgen van de echtscheiding betreffen met name hetgeen er ten aanzien van kinderen en de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen geregeld dient te worden.

Juridisch lijkt daarmee dan alles geregeld. Soms blijven echter praktische zaken of de praktische uitwerking van de gemaakte afspraken onderbelicht, terwijl deze wel degelijk van belang kunnen zijn. Hieronder een aantal voorbeelden.

  • Geef adreswijzigingen tijdig door

Denk je aan het doorgeven van jouw adres wijziging voor lidmaatschappen en abonnementen? Niets is vervelender dan dat je favoriete tijdschrift nog bij de ex-partner op de deurmat valt en daar vervolgens bij het oud-papier belandt. Bovendien wil je niet dat jij de post van een ander ontvangt of andersom. Enkel een envelop geeft soms immers al meer informatie weg dat je zou willen (weten). Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor dat rekeningen die nog zijn gericht aan een oud adres – al dan niet expres – niet worden doorgezonden, waardoor je je er niet eens van bewust bent dat deze onbetaald blijven. De rekeningen lopen daardoor op, bijvoorbeeld vanwege incassokosten en in het ergste geval kom je er pas achter als de deurwaarder wordt ingeschakeld. Die weet jouw juiste adres namelijk weer wel te vinden.

  • Verander je wachtwoorden

Partners kennen vaak elkaars wachtwoorden of hebben zelfs een gemeenschappelijk-mailadres. Daarnaast zijn apparaten (telefoons, Ipads etc) meestal via een cloud verbonden.
Vaak staat de ene ex-partner er niet bij stil dat de andere ex-partner nog toegang heeft tot zijn/haar DigiD, e-mail, agenda of zelfs kan zien waar je bent via een App op de telefoon. Voor de meesten geen prettig idee. Wijzig dus je wachtwoorden (e-mail, cloud, telefoon, DiGID, wifi etc.) en zet je apparaten terug naar fabrieksinstellingen.

  • Ga na op wiens naam abonnementen zijn afgesloten

We zien het met enige regelmaat in de praktijk. De ene ex-partner verlaat al dan niet tijdelijk de woning en er worden afspraken gemaakt over de betaling van de woonlasten. Als deze afspraken netjes worden nagekomen, is er doorgaans geen probleem. Problemen ontstaan wel als de lasten niet worden betaald. De schuldeisers zullen zich in de meeste gevallen namelijk wenden tot degene die het contract heeft afgesloten en niet tot degene die daadwerkelijk gebruik van de dienst heeft gemaakt.

Check dus altijd op wiens naam contracten zijn afgesloten (zoals energieleveranciers, televisie, internet, telefoon en verzekeringen) en wijzig deze contracten zo nodig. Weigert de partner (die geen contractpartij is, maar wel van de dienst gebruik maakt) om de contracten om te zetten, dan is het raadzaam deze contracten na een voorafgaande waarschuwing te beëindigen.

 

About the author