Heeft u er wel eens aan gedacht wie er voor u kinderen zou moeten zorgen als u zou komen te overlijden? Geen fijn onderwerp, maar wel van belang om bij stil te staan op een moment dat het nog kan.

Als beide ouders het gezag over een kind hebben en één van de ouders overlijdt, dan verkrijgt de overlevende ouder alleen het gezag. Als slechts één van de ouders het gezag heeft, en déze ouder overlijdt dan bepaalt de rechter of de overlevende ouder of iemand anders het gezag krijgt.

Aanwijzen voogd

Overlijden beide ouders dan bepaalt de rechter wie de voogd (een niet-ouder met gezag) van het kind wordt. Indien u een voogd heeft aangewezen, vraagt de rechtbank of die persoon dat wil worden.

Heeft u geen voogd aangewezen? Dan kiest de rechter een voogd. Dat hoeft overigens niet per se een persoon te zijn. Een rechter kan namelijk ook een instelling tot voogd benoemen. Voor ouders bestaat deze mogelijkheid weer niet. Zij kunnen alleen personen aanwijzen als voogd.

Taken voogd
Wat wordt er van een voogd verwacht? Een voogd is verantwoordelijk voor het kind, beheert het vermogen van het kind en moet daarnaast ook zorgen voor de verzorging of opvoeding. De voogd hoeft de opvoeding en verzorging overigens niet noodzakelijk zelf ter hand te nemen. Een kind kan bijvoorbeeld ook in een pleeggezin verzorgd worden. Voor sommige handelingen moet de voogd vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter, bijvoorbeeld bij het doen van grote giften en het lenen van geld.

Digitale aanvraag

Vroeger kon een voogd enkel bij testament worden aangewezen. Inmiddels bestaat er een snellere en minder kostbare methode. Indien u gezag heeft over uw kind , dan kunt u in het gezagsregister van de rechtbank laten vastleggen wie u als voogd aanwijst over uw minderjarige kind na uw overlijden of in het geval u het gezag (tijdelijk) niet zou kunnen uitoefenen. Is er sprake van gezamenlijk gezag dan dient u dit ook samen vast te laten leggen. Indien u de aanvraag digitaal doet, is dit gratis. Link hier naar de pagina van de rechtspraak waarop u meer informatie over dit onderwerp vindt

Wel dient u er rekening mee te houden dat er diverse documenten van de gemeente moeten worden meegezonden, bijvoorbeeld een geboorteakte. Aan deze documenten zijn wel kosten verbonden, welke per gemeente verschillen.

Heeft u een voogd aangewezen in uw testament én in het gezagsregister? Dan volgt de rechtbank het testament wanneer dat is opgemaakt ná de registratie in het gezagsregister.

Voor het geval u nog vragen heeft over gezag en/of voogdij kunt u gerust contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn graag bereid u te woord te staan.

 

Neem direct contact op

 

 

About the author