Het familierecht gaat met de tijd mee!

In februari 2017 schreven wij al over het rapport Herijking ouderschap, welk rapport bedoeld was om tegemoet te komen aan de veranderde maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij kinderen opgroeien in samengestelde gezinnen met bijvoorbeeld stiefouders of in meeroudergezinnen. Zo werd in dit rapport aangeraden om de mogelijkheid open te stellen voor meerouderschap, meerpersoonsgezag en het treffen van…