Verwijtbaar inkomensverlies

Wij schreven al eerder dat bij de bepaling van alimentatie niet alleen gekeken kan worden naar het inkomen dat iemand daadwerkelijk verdient, maar ook naar het inkomen dat iemand zou kunnen verdienen, ook wel de verdiencapaciteit of inspanningsverplichting genoemd. Deze zelfde discussie speelt ook als er sprake is van inkomensverlies. De Alimentatienormen bepalen namelijk dat…

Eerlijk zullen we alles delen……of toch niet?

In het geval echtgenoten voor 1 januari 2018 in het huwelijk zijn getreden en geen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld, geldt tussen hen de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen in geval van een scheiding bij helfte tussen de echtgenoten dienen te worden verdeeld en alle schulden door hen samen – ieder voor…

Het is niet alles goud wat er blinkt

In procedures verschillen partijen met enige regelmaat van mening hoe zaken in het verleden zijn verlopen. Twee totaal verschillende verhalen worden als waarheid gepresenteerd en de rechtbank dient vervolgens een beslissing te nemen. Dat is vaak geen eenvoudige beslissing. Dit was ook het geval in een procedure die onlangs bij de rechtbank Noord-Holland speelde. In…

Onderhoudsverplichting van de stiefouder

Niet alleen juridisch ouders en verwekkers, maar ook stiefouders kunnen onderhoudsplichtig zijn voor kinderen. Zo kunnen situaties ontstaan waarin er drie of zelfs vier personen onderhoudsplichtig zijn voor een kind. Maar hoe de kosten van de kinderen over al die onderhoudsplichtigen verdeeld moeten worden is helaas niet even duidelijk. In beginsel geldt dat dat als…

Alimentatie betalen van geleend geld?

Het komt met enige regelmaat voor dat ondernemers niet alleen leven van het inkomen dat zij generen, maar ook (hoge) opnames doen in rekening courant bij hun eigen bedrijf om het daaruit opgenomen geld te besteden voor privé doeleinden. Door het op deze wijze onttrekken van gelden aan de onderneming bouwen zij een schuld op…

De nieuwe partneralimentatiewet gaat van kracht!

Het is al enige tijd bekend, maar per 1 januari 2020 is het dan echt zover. De Wet Herziening Partneralimentatie gaat dan van kracht. Wat voor gevolgen heeft deze nieuwe wet? Door de wetswijziging wordt de maximale alimentatietermijn verkort van 12 jaren naar 5 jaren. De nieuwe hoofdregel wordt dat de alimentatieplichtige ex-partner vanaf het…

De informele rechtsingang voor minderjarigen

In omgangs-, informatie- en consultatieprocedures zijn minderjarigen geen procespartij. Met andere woorden: er wordt over hen geprocedeerd; niet door hen.   Soms zijn kinderen het niet eens met een beslissing van de rechtbank of wensen zij iets anders dan hun ouders voor ogen hebben. Vooral als de kinderen wat ouder zijn, kan het voor hen…

Gezagsgeschil over medische beslissingen

Eerder schreven wij al over verschillende gezagsgeschillen die tussen ouders kunnen spelen en die aan de rechtbank voorgelegd kunnen worden als zij er samen niet uit komen. Bijvoorbeeld als één van de ouders wenst te verhuizen of een paspoort wil aanvragen en de andere ouder weigert zijn of haar toestemming. Een gezagsgeschil kan ook aan…

Foei! Voor straf geen alimentatie meer!

Een huwelijk brengt voor de echtgenoten verschillende rechten en plichten met zich mee. Zo bepaalt de wet dat echtgenoten in elkaars levensonderhoud moeten voorzien en dat zij moeten bijdragen in de kosten van de huishouding. Ook na echtscheiding duurt deze onderhoudsverplichting voort met als uitgangspunt dat de lotsverbondenheid van de echtgenoten zoals aangegaan bij het…