Het is al enige tijd bekend, maar per 1 januari 2020 is het dan echt zover. De Wet Herziening Partneralimentatie gaat dan van kracht.

Wat voor gevolgen heeft deze nieuwe wet?

Door de wetswijziging wordt de maximale alimentatietermijn verkort van 12 jaren naar 5 jaren. De nieuwe hoofdregel wordt dat de alimentatieplichtige ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Ben je bijvoorbeeld 3 jaar getrouwd geweest, dan geldt een alimentatietermijn van 1,5 jaren.

Uitzonderingen

Wel heeft de wetgever een drietal uitzonderingen op de deze hoofdregel gemaakt. Op die uitzonderingen wordt hieronder nader ingegaan.

1. Huwelijken langer dan vijftien jaar – ontvanger minder dan 10 jaar tot aan AOW

In het geval het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en in de situatie waarin de alimentatiegerechtigde tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieverplichting doorlopen tot de datum waarop de ontvanger AOW-gerechtigd is.

2. Huwelijken langer dan vijftien jaar – ontvanger geboren voor 1 januari 1970 – meer dan 10 jaar tot aan AOW

Als sprake is van deze situatie dan eindigt de alimentatie verplichting na een maximum van 10 jaar. Deze uitzondering geldt slechts gedurende de komende 7 jaar.

3. Jongste kind jonger dan 12 jaar

Is er sprake van jonge kinderen, dan eindigt de alimentatieverplichting pas als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Als sprake is van toepasselijkheid van meerdere uitzonderingssituaties te gelijker tijd, dan geldt de langste termijn.

Voorts is in de nieuwe wetgeving een zgn. hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Hier kan een beroep op worden gedaan als de beëindiging van de partneralimentatie veel te ingrijpend is, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de alimentatiegerechtigde.

Ingangsdatum

Deze nieuwe wet geldt alleen voor echtscheidingen die bij de rechtbank aangevraagd zijn op of na 1 januari 2020. Het heeft dus geen invloed op reeds vastgestelde alimentatieverplichtingen of procedures die al vóór 1 januari 2020 bij de rechtbank aanhangig waren.

Wilt u nog aanspraak maken op de maximale alimentatietermijn van 12 jaren? Dan dient u nog dit jaar een verzoekschrift in te dienen.

Ons kantoor is er zowel voor 31 december 2019 als nadien voor u!

Voor vragen over partneralimentatie en de nieuwe wetswijziging kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij informeren u graag verder.

About the author