In februari 2017 schreven wij al over het rapport Herijking ouderschap, welk rapport bedoeld was om tegemoet te komen aan de veranderde maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij kinderen opgroeien in samengestelde gezinnen met bijvoorbeeld stiefouders of in meeroudergezinnen. Zo werd in dit rapport aangeraden om de mogelijkheid open te stellen voor meerouderschap, meerpersoonsgezag en het treffen van een regeling voor draagmoederschap.

Inmiddels heeft het kabinet op 12 juli 2019 een reactie gegeven op het rapport. Daaruit blijkt dat men niet zo ver wil gaan om het mogelijk te maken dat een kind vier ouders heeft, maar wel het voorstel over om deelgezag mogelijk te maken over neemt.

Deelgezag
Op dit moment kunnen maximaal twee ouders het gezag over een kind samen uitoefenen. Het kabinet komt nu met een wetsvoorstel voor deelgezag voor personen die nauw betrokken zijn bij de verzorging of opvoeding van een kind, maar die nu geen gezag hebben omdat ze niet de juridische ouder van het kind zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stiefouder. Het deelgezag maakt het voor deze stiefouder dan mogelijk om ouderavonden te bezoeken, informatie van school te verkrijgen of met zijn of haar stiefkinderen naar de dokter te gaan.
Bij overlijden van de juridische ouder(s)met gezag zou – als er geen ouder met gezag meer is – degene met deelgezag daarnaast ook een voorkeurspositie moeten krijgen om voogd van het kind te worden.

Draagmoederschap

Verder gaat het kabinet een wetsvoorstel uitwerken voor het draagmoederschap.
Op dit moment is er geen regeling voor draagmoederschap waardoor er veel onzekerheid is. Door het draagmoederschap wettelijk te regelen worden het kind, de draagmoeder en de wensouders beter beschermd en wordt duidelijker aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij draagmoederschap. Op dit moment is de draagmoeder vanaf de geboorte van het kind nog juridisch ouder.

In de nieuwe regeling worden de wensouders direct vanaf de geboorte van het kind de juridisch ouders. Onder de nieuwe regeling bekijkt de rechter vooraf of aan alle voorwaarden voor draagmoederschap is voldaan. Dit biedt zekerheid over bijvoorbeeld de naam en nationaliteit vanaf de geboorte, en op bescherming tegen bijvoorbeeld verkoop van het kind. Ook komen er duidelijkere regels over hoe met buitenlands draagmoederschap moet worden omgegaan.

Daarnaast komt er één loket waar alle beschikbare informatie over de oorsprong van een kind is op te vragen is, of het kind nu is geadopteerd, is geboren uit een draagmoeder of werd verwekt met donorzaad.

Een voorstel is nog geen wet. Daarvoor dient het nog een lange weg af te leggen.
Uiteraard houden wij u graag op de hoogte over het verloop van deze ‘reis’.

Heeft u vragen over het voorgaande of de onderwerpen gezag of afstamming?
Neemt u dan gerust contact op met Marjanne Kroonen of Marja Verdult. Wij helpen u graag verder.

About the author