Het is niet alles goud wat er blinkt

In procedures verschillen partijen met enige regelmaat van mening hoe zaken in het verleden zijn verlopen. Twee totaal verschillende verhalen worden als waarheid gepresenteerd en de rechtbank dient vervolgens een beslissing te nemen. Dat is vaak geen eenvoudige beslissing. Dit was ook het geval in een procedure die onlangs bij de rechtbank Noord-Holland speelde. In…

Details

Onderhoudsverplichting van de stiefouder

Niet alleen juridisch ouders en verwekkers, maar ook stiefouders kunnen onderhoudsplichtig zijn voor kinderen. Zo kunnen situaties ontstaan waarin er drie of zelfs vier personen onderhoudsplichtig zijn voor een kind. Maar hoe de kosten van de kinderen over al die onderhoudsplichtigen verdeeld moeten worden is helaas niet even duidelijk. In beginsel geldt dat dat als…

Details

Alimentatie betalen van geleend geld?

Het komt met enige regelmaat voor dat ondernemers niet alleen leven van het inkomen dat zij generen, maar ook (hoge) opnames doen in rekening courant bij hun eigen bedrijf om het daaruit opgenomen geld te besteden voor privé doeleinden. Door het op deze wijze onttrekken van gelden aan de onderneming bouwen zij een schuld op…

Details

Gezagsgeschil over medische beslissingen

Eerder schreven wij al over verschillende gezagsgeschillen die tussen ouders kunnen spelen en die aan de rechtbank voorgelegd kunnen worden als zij er samen niet uit komen. Bijvoorbeeld als één van de ouders wenst te verhuizen of een paspoort wil aanvragen en de andere ouder weigert zijn of haar toestemming. Een gezagsgeschil kan ook aan…

Details

Foei! Voor straf geen alimentatie meer!

Een huwelijk brengt voor de echtgenoten verschillende rechten en plichten met zich mee. Zo bepaalt de wet dat echtgenoten in elkaars levensonderhoud moeten voorzien en dat zij moeten bijdragen in de kosten van de huishouding. Ook na echtscheiding duurt deze onderhoudsverplichting voort met als uitgangspunt dat de lotsverbondenheid van de echtgenoten zoals aangegaan bij het…

Details

Nee, ik wil niet!

Een huwelijk wordt gesloten door de simpele woorden: ja, ik wil. Maar hoe zit het met een echtscheiding? Hoe komt die dan tot stand? Tot 1971 kende men een viertal echtscheidingsgronden: overspel, kwaadwillige verlating, veroordeling wegens bepaalde misdrijven en mishandeling. Sinds 1971 zijn deze vier gronden vervangen door één grond op basis waarvan een echtscheiding…

Details