Nee, ik wil niet!

Een huwelijk wordt gesloten door de simpele woorden: ja, ik wil. Maar hoe zit het met een echtscheiding? Hoe komt die dan tot stand? Tot 1971 kende men een viertal echtscheidingsgronden: overspel, kwaadwillige verlating, veroordeling wegens bepaalde misdrijven en mishandeling. Sinds 1971 zijn deze vier gronden vervangen door één grond op basis waarvan een echtscheiding…

Details

Ongelijk betekent betalen?

Wie een rechtszaak verliest (in het ongelijk wordt gesteld) moet meestal de gemaakte proceskosten van de andere partij vergoeden. Een regel die bij veel mensen bekend is, maar die in het familierecht niet opgaat. Onder (proces)kosten worden in dit verband verstaan het aan de rechtbank te betalen griffierecht en de kosten gemoeid met het inschakelen…

Details

Eens gegeven blijft gegeven?

Tijdens een relatie spreken partijen met enige regelmaat hun vermogen aan ten gunste van de andere partner. Denk aan het geven van cadeautjes, het bijspringen in de vaste lasten als de ander krap zit of het voorschieten/lenen van een geldbedrag om schulden af te betalen of een goed aan te schaffen dat de ander heel…

Details

Van wetsvoorstel naar wet

Regelmatig schrijven wij over nieuwe wetsvoorstellen in het familierecht. Een voorstel is echter nog geen wet. Omdat een wet(swijziging) ingrijpende gevolgen kan hebben op het leven van burgers, dient voorkomen te worden dat een wet op lichtzinnige wijze tot stand komt. Een voorstel dient daarom een lange weg af te leggen, voordat van een wet…

Details

Gezamenlijk gezag met een niet-ouder

Uit de informatie op onze website heeft u al kunnen opmaken dat gezamenlijk gezag ook kan worden uitgeoefend door een ouder van een kind samen met een zgn. niet-ouder (bijvoorbeeld een nieuwe partner van die ouder of een stiefouder). Deze vorm van gezamenlijk gezag kan alleen worden gerealiseerd als er maar één ouder met het gezag…

Details

Het familierecht gaat met de tijd mee!

In februari 2017 schreven wij al over het rapport Herijking ouderschap, welk rapport bedoeld was om tegemoet te komen aan de veranderde maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij kinderen opgroeien in samengestelde gezinnen met bijvoorbeeld stiefouders of in meeroudergezinnen. Zo werd in dit rapport aangeraden om de mogelijkheid open te stellen voor meerouderschap, meerpersoonsgezag en het treffen van…

Details

D(ubbelganger)NA

Mensen doen de meest vreemde dingen als zij menen dat zij een risico lopen. Zo ook als sprake is van de vraag of men nu wel of niet de verwekker van een kind is. Het is voorgekomen dat in afstammingsprocedures een dubbelganger naar het door de rechtbank bevolen DNA-onderzoek wordt gestuurd. De dubbelganger kan dan…

Details

Speciale overweging voor de kinderen

In veel familierecht procedures worden beslissingen genomen over de kinderen. Deze beslissingen zijn bedoeld voor de ouders die het immers niet eens kunnen worden. In zijn algemeenheid geldt dat kinderen zo veel mogelijk buiten de strijd tussen hun ouders moeten worden gehouden én dus ook buiten de procedures die tussen de ouders lopen. Zo veel…

Details

Inenten? Wat als ouders het niet eens zijn?

Steeds meer ouders hebben kritiek op het Rijksvaccinatieprogramma en kiezen ervoor om hun kinderen niet te laten inenten. Maar wat als de ouders daar verschillend over denken? In het geval dat beide ouders het gezag over hun kind uitoefenen, betekent een dergelijk verschil van mening dat zij een geschil hebben over de gezagsuitoefening en dit…

Details