Het is al 2019! Vergeet u niet te indexeren?

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…

Details

Minderjarige vader en moeder

Minderjarigen staan onder gezag van hun ouders of voogd. Maar hoe is het geregeld als de ouders van een kind zelf nog minderjarig zijn? Een moeder verkrijgt van rechtswege het gezag over een kind. Dat geldt echter niet voor een minderjarige moeder, omdat deze in beginsel onbevoegd is om het gezag uit te oefenen. Een…

Details

De bijzondere curator

Het komt steeds vaker voor dat in familierechtzaken een bijzondere curator wordt benoemd. Wat is zo’n bijzondere curator en wat doet hij of zij precies? In afstammingszaken wordt door de rechtbank altijd een bijzondere curator benoemd. Maar ook in andere zaken kan, als er een belangenconflict is over de verzorging, opvoeding of het vermogen van…

Details

Het is genoeg. Wij gaan scheiden!

De piek van het aantal aangevraagde echtscheidingen ligt direct na de zomervakantie. En dat is niet voor niets. In de meeste gevallen ging het in de maanden daaraan voorafgaand ook al niet lekker, maar toen kon er nog gevlucht worden in werk en andere bezigheden. Als je dan ineens 24 uur per dag bij elkaar…

Details

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het kan u niet zijn ontgaan, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat op het punt in werking te treden. Graag wijzen wij u in dat kader op onze privacyverklaring die u onderstaand aantreft. VERKLARING KROONEN & VERDULT ADVOCATEN B.V. INGEVOLGE DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Kroonen & Verdult Advocaten B.V. (Kroonen & Verdult Advocaten) is verantwoordelijk…

Details

Afstand van de gemeenschap

In het artikel “Schulden en scheiden, wat nu?” schreven wij al over de aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht van schulden in een echtscheidingssituatie. In dit artikel werd o.a. stil gestaan bij het feit dat een echtgenoot (geen contractspartij) na ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap volledig aansprakelijk wordt voor schulden waarvoor deze tijdens het huwelijk niet aansprakelijk was…

Details

Schulden en scheiden; wat nu?

Als echtgenoten voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen, zijn zij in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. In dat geval zijn alle bezittingen én schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk, ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen of aangegaan. De huwelijksgoederengemeenschap dient in geval van echtscheiding strikt bij helfte te…

Details