Informatiebijeenkomsten echtscheiding

Meer weten over echtscheiding? Op 31 mei 2017 geven wij op uitnodiging van WijZijn Traverse groep graag uitleg over de echtscheidingsprocedure en alles wat daarmee samenhangt en bij komt kijken. Denk daarbij aan de echtscheiding zelf; hoe verloopt een procedure? Maar ook aan: –          het ouderschapsplan: bij wie gaan de kinderen wonen, wat wordt afgesproken…

Details

Rapport herijking ouderschap

Gezinssamenstellingen zijn inmiddels al lang niet meer het traditionele gezin vader, moeder en hun (biologische) kinderen. Eénoudergezinnen, adoptiekinderen en meer-oudergezinnen zijn heel gebruikelijk. Een voorbeeld van een meer-oudergezin is het zgn. regenbooggezin. Een gezin met bijvoorbeeld twee lesbische vrouwen en een – al dan niet hetero – vader die samen voor een kind zorgen. Maar…

Details

Scheiding en belasting

Een scheiding brengt niet alleen veel emoties met zich mee, maar heeft ook financiële gevolgen. Tot die laatste categorie horen ook de fiscale gevolgen. Helaas wordt daaraan vaak niet – of te laat – gedacht. De belastingaangifte wordt immers pas na afloop van het betreffende jaar ingediend, en daarna duurt het nog even voor een…

Details

Naar wie gaat Rakker?

Veel mensen zijn enorm gehecht aan hun huisdieren en zien deze als gezinsleden. Als een relatie strandt, zullen er in dat geval ook afspraken gemaakt moeten worden over de vraag wie er voor de huisdieren gaat zorgen en wie de kosten van de huisdieren gaat dragen. En wil de ex-partner die het dier niet dagelijks…

Details

Spike

Op 23 december 2016 kreeg de kortgedingrechter in de rechtbank Overijssel een bijzondere zaak voorgelegd. In deze zaak was een geschil tussen ex-echtelieden over de omgangsregeling met hun hond Spike zo hoogopgelopen dat de rechter eraan te pas moest komen. De ex-echtelieden hadden tijdens de scheiding in onderling overleg een omgangsregeling afgesproken voor hun hond…

Details

Hof vaart eigen koers

In het artikel Alimentatie en ondernemers zijn wij uitgebreid ingegaan op de wijze waarop alimentatieverplichtingen dienen te worden vastgesteld. Zoals uit dat artikel ook al blijkt heeft de rechter grote vrijheid bij het vaststellen van de alimentatieverplichting. Immers, de rechter dient te bepalen van welk inkomen dient te worden uitgegaan en dat is nog niet…

Details

Getrouwd of niet?

Waarschijnlijk bent u allemaal weleens aanwezig geweest bij een huwelijk voor de burgerlijke stand. Als gast of als bruid of bruidegom. De ceremonie zoals u deze heeft gezien of meegemaakt, is – los van de al dan niet mooie, emotionele of grappige toespraak van de ambtenaar – is opgenomen in boek 1 van ons burgerlijk…

Details

Scheiden en de eigen woning

Wanneer u als partners besluit om uit elkaar te gaan, vormt het huis meestal een van de grootste zaken waarover een beslissing genomen moet worden. Moet het huis worden verkocht? Of wil één van de partners er wellicht blijven wonen? Dit vraagstuk doet zich niet alleen bij gehuwden of geregistreerde partners voor, maar speelt ook…

Details