Alimentatie en ondernemers

Scheiden heeft gevolgen voor iedereen, maar voor ondernemers zijn deze gevolgen tweeledig. Deze betreffen namelijk zowel de verdeling van het (bedrijfs)vermogen, maar ook komt de vraag naar een eventuele alimentatieverplichting aan de orde. En daarvoor geldt dan weer dat het inkomen dat wordt verdiend vaak wordt gegenereerd uit juist dat bedrijf waarvan het vermogen op…

Details

Gezamenlijk gezag met een niet-ouder

Gezamenlijk gezag kan ook worden uitgeoefend door een ouder van een kind samen met een zgn. niet-ouder (bijvoorbeeld een stiefouder). Deze vorm van gezamenlijk gezag kan alleen worden gerealiseerd als er maar één ouder met het gezag is belast. Deze vorm van gezag kan niet worden aangevraagd door middel van een aantekening in het gezagsregister…

Details

Indexering alimentatie 2017

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…

Details

Uit de praktijk!

Wij geven je graag een inkijkje in onze praktijk. Ons kantoor behandelt allerlei soorten zaken; van echtscheidings- tot alimentatie-, omgangs- en afstammingszaken. In de laatst genoemde categorie deed zich onlangs een hele interessante zaak met een mooie uitspraak voor. In die zaak stond Marjanne Kroonen een duomoeder bij die al jaren bezig was om samen…

Details

Uit elkaar met respect voor elkaar – Dag van de scheiding – 9 september 2016

Sinds 2010 wordt door de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) jaarlijks de ‘Dag van de Scheiding’ georganiseerd. Op die dag wordt landelijk aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Zo hoeft een echtscheiding niet uit te monden in een vechtscheiding. De vFAS pleit ervoor om het proces tijdens en rondom een…

Details

Yes, I do!

Het klinkt romantisch; trouwen in een ver tropisch oord. Maar weet u waar u aan begint? Indien u in Nederland woont en daar trouwt is in beginsel het Nederlands recht van toepassing op het huwelijksvermogensregime. In dat geval zijn echtgenoten – als zij voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen – in…

Details

Wie betaalt aan wie?

Ouders hebben de verplichting om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Een echtscheiding of het verbreken van een relatie brengt geen verandering in deze wettelijke plicht. Omdat ouders na een echtscheiding of relatiebreuk de zorg niet meer samen – vanuit een gezamenlijke huishouding – aan hun kinderen verlenen…

Details

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Op initiatief van Tweede Kamerleden van D66, PvdA en VVD wordt voorgesteld de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven. Nu nog zijn echtgenoten – als zij voor of tijdens hun…

Details