Samenwonen, of toch niet?

De wet bepaalt dat een verplichting tot betaling van partneralimentatie eindigt op het moment dat de ex-partner met een ander gaat samenwonen als ware zij gehuwd. Voor een bevestigende beantwoording van de vraag of sprake is van samenwonen dient sprake te zijn van een affectieve relatie van duurzame aard, wederzijdse verzorging én het voeren van…

Details

Kindvriendelijke advocatuur

Jaarlijks krijgen 700.000 kinderen te maken met een echtscheiding van hun ouders. Uit onderzoek is gebleken dat 20% van de echtscheidingen uitloopt op een vechtscheiding. Helaas komt het nog maar al te vaak voor dat kinderen knel raken tussen vechtende ouders. Voor deze kinderen heeft de Kinderombudsman zich de afgelopen vijf jaren speciaal ingezet. In…

Details

Wat als scheiden niet mogelijk is?

Een echtscheiding is voor niemand makkelijk, maar kan voor paren van gelijk geslacht nog eens extra moeilijk zijn. Als u woont in een land waar een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht niet wordt erkend en u bent in een ander land gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan kan uw lokale rechtbank weigeren om…

Details

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Er bestaan veel misvattingen over de betaling van kinderalimentatie in geval van co-ouderschap. Veel mensen denken dat er in het geval van een co-ouderschapsregeling automatisch geen alimentatie betaald hoeft te worden. Die beredenering klopt niet. Laten we beginnen met de term co-ouderschap. Deze term komt in de wet niet voor. De term co-ouderschap wordt gebruikt…

Details

Omgangsregeling met een niet-ouder

Naar Nederlands recht kunnen ook niet-ouders (bijvoorbeeld een biologische vader die het kind niet heeft erkend of grootouders) de rechtbank verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen. Er bestaat voor hen echter geen wettelijk recht op omgang, zoals dat voor ouders wel geldt. Voor de vaststelling van een omgangsregeling dienen deze niet-ouders aan te tonen…

Details

Indexering alimentatie

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…

Details

Hoge Raad spreekt zich uit over vraagstuk inzake kinderalimentatie

Eindelijk duidelijkheid over kinderalimentatie! De Hoge Raad heeft vanochtend aangegeven hoe moet worden omgegaan met het kindgebonden budget én de alleenstaande ouderkop bij de vaststelling van kinderalimentatie. De uitspraak van de Hoge Raad maakt duidelijk dat zowel het kindgebonden budget als de alleenstaande ouderkop NIET van de behoefte van de kinderen moet worden afgetrokken, maar…

Details