Wij realiseren ons dat de kosten die gepaard gaan met een juridische procedure voor een flinke portie extra stress kunnen zorgen. Kroonen & Verdult Advocaten neemt deze zorgen graag weg door vóóraf helder en transparant te communiceren over de tarieven.

Uurtarief
Voordat u verder leest, wijzen wij u erop dat tarieven tussen verschillende kantoren niet één op één met elkaar vergeleken kunnen worden. Het gaat immers niet alleen om het uurtarief, maar zeker ook om het uiteindelijke bedrag dat u aan de zaak zult besteden. Het totaal aantal aan de zaak te besteden uren is daarmee een factor van belang. En dan is het goed om te weten dat Kroonen & Verdult Advocaten gespecialiseerd is in het familierecht en u daarom heel effectief van dienst kan zijn.

Dankzij de hoge graad van specialisatie en ervaring, lukt het Kroonen & Verdult Advocaten om de tarieven lager te houden dan doorgaans het geval is.
Bij Kroonen & Verdult Advocaten betaalt u, anders dan bij veel andere advocatenkantoren wel het geval is, geen percentage van het honorarium aan kantoorkosten. Het uurtarief is wat u betaalt, bij ons geen onverwachte en onaangename verhogingen.

Aldus biedt Kroonen & Verdult Advocaten specialistische kennis tegen een scherpe prijs. Het basistarief bedraagt € 180,00 per uur (exclusief BTW).
Omdat wij het belangrijk vinden om helder en transparant te zijn over de tarifering vermelden wij dat dit uurtarief voor particulieren (die de BTW immers niet kunnen verrekenen) inclusief BTW een bedrag van € 217,80 beloopt.

Gefinancierde rechtsbijstand
De mogelijkheid bestaat dat u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor u kan dan een zogeheten toevoeging worden aangevraagd. Een toevoeging geeft u, afgezien van een eenmalige eigen bijdrage, recht op gratis rechtsbijstand. De staat betaalt de verdere kosten van uw advocaat. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u nagaan via de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kroonen & Verdult Advocaten neemt momenteel geen nieuwe zaken aan op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Vaste tarieven
Wij begrijpen dat u vooraf duidelijkheid wenst over de totale kosten. In een aantal specifieke gevallen kunnen wij daaraan tegemoet komen en een vast tarief met u afspreken. Niet iedere zaak leent zich voor behandeling tegen een vast tarief. Dat geldt met name voor zaken waarin het niet of lastig is in te schatten hoeveel tijd met de zaak gemoeid zal zijn. Gelukkig is er een aantal zaken waarin het wel mogelijk is om u een vast tarief aan te bieden. Bent u benieuwd of uw zaak zich leent voor een vaste prijsafspraak? Neem gerust contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Neem direct contact op